Skip to content

LVT/0010/04/13: Ocean House, Caerdydd

LVT/0010/04/13: Ocean House, Caerdydd

Rhif Cyfeirnod: LVT/0010/04/13

Deddf: Deddf Landlord a Thenant 1985

Math o Achos: Adran 27A a 20C

Eiddo: Ocean House, Caerdydd