Skip to content

LVT/0045/02/13 a LVT/0046/02/13: Fflat 3 a Fflat 4, 40 Bath Street, Rhyl

LVT/0045/02/13 a LVT/0046/02/13: Fflat 3 a Fflat 4, 40 Bath Street, Rhyl

Rhif Cyfeirnod: LVT/0045/02/13 a LVT/0046/02/13

Deddf: Deddf Landlord a Thenant 1985

Math o Achos: Adran 27A

Eiddo: Fflat 3 a Fflat 4, 40 Bath Street, Rhyl