Skip to content

LVT/0036/08/13: Fflat 20, Cork House, Abertawe

LVT/0036/08/13: Fflat 20, Cork House, Abertawe

Rhif Cyfeirnod: LVT/0036/08/13

Deddf: Deddf Landlord a Thenant 1985, Deddf Cyfunddaliad a Diwygio Cyfraith Lesddaliad 2002

Math o Achos: Adran 27A ac Adran 20C, Atodlen 11

Eiddo: Fflat 20, Cork House, Abertawe