Skip to content

LVT/0023/04/12: Fflat 20, City Lofts, Caerdydd

LVT/0023/04/12: Fflat 20, City Lofts, Caerdydd

Rhif Cyfeirnod: LVT/0023/04/12

Deddf: Deddf Landlord a Thenant 1985

Math o Achos: Adran 27A

Eiddo: Fflat 20, City Lofts, Caerdydd