Skip to content

LVT/0052/03/13: Fflat 12, Clos Hendre, Caerdydd

LVT/0052/03/13: Fflat 12, Clos Hendre, Caerdydd

Rhif Cyfeirnod: LVT/0052/03/13

Deddf: Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad, Tai a Datblygu Trefol 1993

Math o Achos: Estyniad Les

Eiddo: Fflat 12, Clos Hendre, Caerdydd