Skip to content

LVT/0027/04/12: Fflat 1, Glan Y Mor, Caernarfon

LVT/0027/04/12: Fflat 1, Glan Y Mor, Caernarfon

Rhif Cyfeirnod: LVT/0027/04/12

Deddf: Deddf Landlord a Thenant 1985

Math o Achos: Adran 27A

Eiddo: Fflat 1, Glan Y Mor, Caernarfon