Skip to content

LVT/0011/04/13: Fflat 1 a 2, 266 Holton Road, Y Barri

LVT/0011/04/13: Fflat 1 a 2, 266 Holton Road, Y Barri

Rhif Cyfeirnod: LVT/0011/04/13

Deddf: Deddf Cyfunddaliad a Diwygio Cyfraith Lesddaliad 2002

Math o Achos: Atodlen 11

Eiddo: Fflat 1 a 2, 266 Holton Road, Y Barri