Skip to content

LVT/WAL/883/12: Fflat 1 a 2, 266 Holton Road, Y Barri

LVT/WAL/883/12: Fflat 1 a 2, 266 Holton Road, Y Barri

Rhif Cyfeirnod: LVT/WAL/883/12

Deddf: Deddf Landlord a Thenant 1985 & Deddf Cyfunddaliad a Diwygio Cyfraith Lesddaliad 2002

Math o Achos:  Adran 27A ac Adran 20C ac Atodlen 11

Eiddo: Fflat 1 a 2, 266 Holton Road, Y Barri