Skip to content

LVT/0007/04/13: Ezel Court, Caerdydd

LVT/0007/04/13: Ezel Court, Caerdydd

Rhif Cyfeirnod: LVT/0007/04/13

Deddf: Deddf Cyfunddaliad a Diwygio Cyfraith Lesddaliad 2002

Math o Achos: Adran 84(3)

Eiddo: Ezel Court, Caerdydd