Skip to content

LVT/0026/04/12 Penderfyniad Apêl Mr Morgan: 103 Glan Gors, Harlech

LVT/0026/04/12 Penderfyniad Apêl Mr Morgan: 103 Glan Gors, Harlech

Rhif Cyfeirnod: LVT/0026/04/12 Penderfyniad Apêl Mr Morgan

Deddf: Deddf Landlord a Thenant 1985

Math o Achos: Adran 27A

Eiddo: 103 Glan Gors, Harlech