Skip to content

LVT/0013/04/13 Penderfyniad Apêl: 115 Pantbach Road, Caerdydd

LVT/0013/04/13 Penderfyniad Apêl: 115 Pantbach Road, Caerdydd

Rhif Cyfeirnod: LVT/0013/04/13 Penderfyniad Apêl

Deddf: Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad 1967

Math o Achos: Adran 21(1)(a)

Eiddo: 115 Pantbach Road, Caerdydd