Skip to content

Ebrill 2013 - Mawrth 2014

Ebrill 2013 - Mawrth 2014
Gellir gweld penderfyniadau tribiwnlysoedd ar-lein yn ôl blwyddyn ariannol o fis Ebrill 2013 hyd at Fawrth 2014.

LVT/0073/02/14: Highfield Court, Basaleg

21/08/14
Deddf Landlord a Thenant 1987
 

LVT/0036/08/13: Fflat 20, Cork House, Abertawe

21/08/14
Deddf Landlord a Thenant 1985, Deddf Cyfunddaliad a Diwygio Cyfraith Lesddaliad 2002
 

LVT/0008/04/13: Judkin Court, Caerdydd

21/08/14
Deddf Cyfunddaliad a Diwygio Cyfraith Lesddaliad 2002
 

LVT/0001/04/13: Hanson Court, Caerdydd

21/08/14
Deddf Cyfunddaliad a Diwygio Cyfraith Lesddaliad 2002
 

LVT/0007/04/13: Ezel Court, Caerdydd

21/08/14
Deddf Cyfunddaliad a Diwygio Cyfraith Lesddaliad 2002
 

LVT/0038/08/13: 17 Heol y Glo, Tonna

21/08/14
Deddf Landlord a Thenant 1985
 

LVT/0020/08/13: St James a St Stephens Mansions, Caerdydd

21/08/14
Deddf Landlord a Thenant 1985
 

LVT/0010/04/13: Ocean House, Caerdydd

21/08/14
Deddf Landlord a Thenant 1985
 

LVT/0013/04/13 Penderfyniad Apêl: 115 Pantbach Road, Caerdydd

21/08/14
Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad 1967
 

LVT/0020/08/13 Penderfyniad Apêl Peverell: St James and St Stephens Mansions, Caerdydd

21/08/14
Deddf Cyfunddaliad a Diwygio Cyfraith Lesddaliad 2002
 

LVT/0020/08/13: St James and St Stephens Mansions, Caerdydd

21/08/14
Deddf Cyfunddaliad a Diwygio Cyfraith Lesddaliad 2002
 

LVT/0027/07/13: 21 St Mary’s Rise, Porth Tywyn

21/08/14
Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad 1967
 

LVT/0024/06/13: 10 Alianore Road, Cil-y-coed

21/08/14
Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad 1967
 

LVT/0019/05/13: 4 Ashton House, Cwmbran

21/08/14
Deddf Landlord a Thenant 1985
 

LVT/0013/04/13: 115 Pantbach Road, Caerdydd

21/08/14
Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad 1967
 

LVT/0042/04/12: 8 Stanwell Road, Penarth

21/08/14
Deddf Landlord a Thenant 1985
 

LVT/0026/04/12 Penderfyniad Apêl Mr Morgan: 103 Glan Gors, Harlech

21/08/14
Deddf Landlord a Thenant 1985
 

LVT/0026/04/12 Penderfyniad Apêl Mr Varley: 103 Glan Gors, Harlech

21/08/14
Deddf Landlord a Thenant 1985
 

LVT/0027/04/12: Fflat 1, Glan Y Mor, Caernarfon

21/08/14
Deddf Landlord a Thenant 1985
 

LVT/0021/05/13: 95-97 Cathedral Road, Caerdydd

21/08/14
Deddf Landlord a Thenant 1985
 

LVT/0049/02/13: 1 Tywod Arian, Pwllhelli

21/08/14
Deddf Landlord a Thenant 1985
 

LVT/0011/04/13: Fflat 1 a 2, 266 Holton Road, Y Barri

21/08/14
Deddf Cyfunddaliad a Diwygio Cyfraith Lesddaliad 2002
 

LVT/WAL/883/12: Fflat 1 a 2, 266 Holton Road, Y Barri

20/08/14
Deddf Landlord a Thenant 1985 & Deddf Cyfunddaliad a Diwygio Cyfraith Lesddaliad 2002
 

LVT/0047/02/13 Apêl: 132 Hendre Farm Drive, Casnewydd

20/08/14
Deddf Landlord a Thenant 1985
 

LVT/0002/04/13: 3 Y Faenor, Talygarn

20/08/14
Deddf Landlord a Thenant 1985
 

LVT/0026/04/12: 103 Glan Gors, Harlech

20/08/14
Deddf Landlord a Thenant 1985
 

LVT/0045/02/13 a LVT/0046/02/13: Fflat 3 a Fflat 4, 40 Bath Street, Rhyl

20/08/14
Deddf Landlord a Thenant 1985
 

LVT/0047/02/13: 132 Hendre Farm Drive, Casnewydd

20/08/14
Deddf Landlord a Thenant 1985
 

LVT/0052/03/13: Fflat 12, Clos Hendre, Caerdydd

20/08/14
Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad, Tai a Datblygu Trefol 1993
 

LVT/0028/04/12: 6 Gwennyth Street, Caerdydd

20/08/14
Deddf Landlord a Thenant 1985
 

LVT/0040/04/12: 33 Moor Street/11 Thomas Street, Chepstow

20/08/14
Deddf Landlord a Thenant 1985
 

LVT/0023/04/12: Fflat 20, City Lofts, Caerdydd

20/08/14
Deddf Landlord a Thenant 1985
 

LVT/0034/04/12, LVT/0035/04/12, LVT/0036/04/13 a LVT/0037/04/13: 5,7,9 a 14 Hollybush Heights, Caerdydd

20/08/14
Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad, Tai a Datblygu Trefol 1993