Skip to content

LVT/0021/05/13: 95-97 Cathedral Road, Caerdydd

LVT/0021/05/13: 95-97 Cathedral Road, Caerdydd

Rhif Cyfeirnod: LVT/0021/05/13

Deddf: Deddf Landlord a Thenant 1985

Math o Achos: Adran 27A

Eiddo: 95-97 Cathedral Road, Caerdydd