Skip to content

LVT/0028/04/12: 6 Gwennyth Street, Caerdydd

LVT/0028/04/12: 6 Gwennyth Street, Caerdydd

Rhif Cyfeirnod: LVT/0028/04/12

Deddf: Deddf Landlord a Thenant 1985

Math o Achos: Adran 27A ac Adran 20C

Eiddo: 6 Gwennyth Street, Caerdydd