Skip to content

LVT/0034/04/12, LVT/0035/04/12, LVT/0036/04/13 a LVT/0037/04/13: 5,7,9 a 14 Hollybush Heights, Caerdydd

LVT/0034/04/12, LVT/0035/04/12, LVT/0036/04/13 a LVT/0037/04/13: 5,7,9 a 14 Hollybush Heights, Caerdydd

Rhif Cyfeirnod: LVT/0034/04/12, LVT/0035/04/12, LVT/0036/04/13 a LVT/0037/04/13

Deddf: Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad, Tai a Datblygu Trefol 1993

Math o Achos: Adran 48

Eiddo: 5, 7, 9, a 14 Hollybush Heights, Caerdydd