Skip to content

LVT/0002/04/13: 3 Y Faenor, Talygarn

LVT/0002/04/13: 3 Y Faenor, Talygarn

Rhif Cyfeirnod: LVT/0002/04/13

Deddf: Deddf Landlord a Thenant 1985

Math o Achos: Adran 27A ac Adran 20C

Eiddo: 3 Y Faenor, Talygarn