Skip to content

LVT/0027/07/13: 21 St Mary’s Rise, Porth Tywyn

LVT/0027/07/13: 21 St Mary’s Rise, Porth Tywyn

Rhif Cyfeirnod: LVT/0027/07/13

Deddf: Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad 1967

Math o Achos: Adran 21(1)(cza)

Eiddo: 21 St Mary’s Rise, Porth Tywyn