Skip to content

LVT/0038/08/13: 17 Heol y Glo, Tonna

LVT/0038/08/13: 17 Heol y Glo, Tonna

Rhif Cyfeirnod: LVT/0038/08/13

Deddf: Deddf Landlord a Thenant 1985

Math o Achos: Adran 27A a 20C

Eiddo: 17 Heol y Glo, Tonna