Skip to content

LVT/0024/06/13: 10 Alianore Road, Cil-y-coed

LVT/0024/06/13: 10 Alianore Road, Cil-y-coed

Rhif Cyfeirnod: LVT/0024/06/13

Deddf: Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad 1967

Math o Achos: Adran 21(1)(a) a 27A

Eiddo: 10 Alianore Road, Cil-y-coed