Skip to content

LVT/0049/02/13: 1 Tywod Arian, Pwllhelli

LVT/0049/02/13: 1 Tywod Arian, Pwllhelli

Rhif Cyfeirnod: LVT/0049/02/13

Deddf: Deddf Landlord a Thenant 1985

Math o Achos: Adran 27A

Eiddo: 1 Tywod Arian, Pwllhelli