Skip to content

Ebrill 2012 - Mawrth 2013

Ebrill 2012 - Mawrth 2013
Gellir gweld penderfyniadau tribiwnlysoedd ar-lein yn ôl blwyddyn ariannol o fis Ebrill 2012 hyd at Fawrth 2013.

LVT/0048/04/12: 43 Lawson Road, Bae Colwyn

07/10/13
.
 

LVT/0019/04/12: 29 Britannia Apartments, Abertawe

07/10/13
.
 

LVT/0033/04/12: 28 Penmorfa, Aberystwyth

07/10/13
.
 

LVT/0031/04/12: Fflat 11 Neuadd Llanerch, Trefnant

07/10/13
.
 

LVT/0030/04/12: Fflat 11 Neuadd Llanerch, Trefnant

07/10/13
.
 

LVT/0041/04/12: 8 Ty Raglan, Caerdydd

07/10/13
.
 

LVT/0018/04/12: 18 Kimberley Road, Pen-y-Lan, Caerdydd

07/10/13
.
 

LVT/0039/04/12: Fflat 6, 40 Stryd y Baddon, Y Rhyl

07/10/13
.
 

LVT/0024/04/12: 3 Flatholme, Y Barri

07/10/13
.
 

LVT/0015/04/12: 74 Teras Blaen y Cwm, Treherbert

07/10/13
.
 

LVT/0014/04/12: Fflatiau 38-46 Bryntirion, Llanelli

07/10/13
.
 

LVT/0013/04/12: 2 Usk Road, Torfaen

07/10/13
.
 

LVT/0012/04/12: 95-97 Heol y Gadeirlan, Caerdydd

07/10/13
.
 

LVT/0011/04/12: 8 Waun Deg, Tredegar

07/10/13
.
 

LVT/0010/04/12: Fflatiau 3 a 5 Trenant, Glynebwy

07/10/13
.
 

LVT/0009/04/12: Byron Court, Llanilltud Fawr

07/10/13
.
 

LVT/0008/04/12: 8 a 9A Heol yr Eglwys, Y Barri

07/10/13
.
 

LVT/0007/04/12: 9 Linton Court, Abersychan

07/10/13
.
 

LVT/0006/04/12: 36 Cefn Road, Bonymaen, Abertawe

07/10/13
.
 

LVT/0005/04/12: 4A Downing Street, Casnewydd

07/10/13
.
 

LVT/0004/04/12: 1 Stafford Road, Casnewydd

07/10/13
.
 

LVT/0003/04/12: 3 Lime Close, Casnewydd

07/10/13
.
 

LVT/0002/04/12: Fflat 12 Clos Hendre Rhiwbeina

07/10/13
.
 

LVT/0001/04/12: 33B Heol Stanwell, Penarth

07/10/13
.
 

Dolenni perthnasol

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am sut i wneud cais neu apêl, cysylltwch â ni.