Skip to content

LVT/0048/04/12: 43 Lawson Road, Bae Colwyn

LVT/0048/04/12: 43 Lawson Road, Bae Colwyn

Rhif Cyfeirnod: LVT/0048/04/12

Deddf: Deddf Landlord a Thenant 1985

Math o Achos: Esgusodeb Adran 20ZA

Eiddo: 43 Lawson Road, Bae Colwyn

Lawrlwytho Dogfen

Dolenni perthnasol

Sefydliad statudol a sefydlwyd o dan Ddeddf Tai 2004 yw'r Tribiwnlys Eiddo Preswyl.
Efallai bydd ein cwestiynau cyffredin yn eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth.