Skip to content

LVT/0030/04/12: Fflat 11 Neuadd Llanerch, Trefnant

LVT/0030/04/12: Fflat 11 Neuadd Llanerch, Trefnant

Rhif Cyfeirnod: LVT/0030/04/12

Deddf: Deddf Landlord a Thenant 1985

Math o Achos: Taliadau Gwasanaeth

Eiddo: Fflat 11 Neuadd Llanerch, Trefnant

Lawrlwytho Dogfen

Dolenni perthnasol

Sefydliad statudol a sefydlwyd o dan Ddeddf Tai 2004 yw'r Tribiwnlys Eiddo Preswyl.
Efallai bydd ein cwestiynau cyffredin yn eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth.