Skip to content

LVT/0041/04/12: 8 Ty Raglan, Caerdydd

LVT/0041/04/12: 8 Ty Raglan, Caerdydd

Rhif Cyfeirnod: LVT/0041/04/12

Deddf: Deddf Landlord a Thenant 1985

Math o Achos: Taliadau a Chostau Gwasanaeth

Eiddo: 8 Ty Raglan, Caerdydd

Lawrlwytho Dogfen

Dolenni perthnasol

Sefydliad statudol a sefydlwyd o dan Ddeddf Tai 2004 yw'r Tribiwnlys Eiddo Preswyl.
Efallai bydd ein cwestiynau cyffredin yn eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth.