Skip to content

LVT/0039/04/12: Fflat 6, 40 Stryd y Baddon, Y Rhyl

LVT/0039/04/12: Fflat 6, 40 Stryd y Baddon, Y Rhyl

Rhif Cyfeirnod: LVT/0039/04/12

Deddf: Deddf Landlord a Thenant 1985

Math o Achos: Tâl Gwasanaeth

Eiddo: Fflat 6, 40 Stryd y Baddon, Y Rhyl

Lawrlwytho Dogfen

Dolenni perthnasol

Sefydliad statudol a sefydlwyd o dan Ddeddf Tai 2004 yw'r Tribiwnlys Eiddo Preswyl.
Efallai bydd ein cwestiynau cyffredin yn eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth.