Skip to content

LVT/0008/04/12: 8 a 9A Heol yr Eglwys, Y Barri

LVT/0008/04/12: 8 a 9A Heol yr Eglwys, Y Barri

Rhif Cyfeirnod: LVT/0008/04/12

Deddf: Deddf Landlord a Thenant 1985

Math o Achos: Tâl Gwasanaeth

Eiddo: 8 a 9A Heol yr Eglwys, Y Barri

Lawrlwytho Dogfen

Dolenni perthnasol

Sefydliad statudol a sefydlwyd o dan Ddeddf Tai 2004 yw'r Tribiwnlys Eiddo Preswyl.
Efallai bydd ein cwestiynau cyffredin yn eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth.