Skip to content

LVT/0007/04/12: 9 Linton Court, Abersychan

LVT/0007/04/12: 9 Linton Court, Abersychan

Rhif Cyfeirnod: LVT/0007/04/12

Deddf: Deddf Landlord a Thenant 1985

Math o Achos: Tâl Gwasanaeth

Eiddo: 9 Linton Court, Abersychan

Lawrlwytho Dogfen

Dolenni perthnasol

Sefydliad statudol a sefydlwyd o dan Ddeddf Tai 2004 yw'r Tribiwnlys Eiddo Preswyl.
Efallai bydd ein cwestiynau cyffredin yn eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth.