Skip to content

LVT/0006/04/12: 36 Cefn Road, Bonymaen, Abertawe

LVT/0006/04/12: 36 Cefn Road, Bonymaen, Abertawe

Rhif Cyfeirnod: LVT/0006/04/12

Deddf: Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad 1967

Math o Achos: Adnewyddu Les

Eiddo: 36 Cefn Road, Bonymaen, Abertawe

Lawrlwytho Dogfen

Dolenni perthnasol

Sefydliad statudol a sefydlwyd o dan Ddeddf Tai 2004 yw'r Tribiwnlys Eiddo Preswyl.
Efallai bydd ein cwestiynau cyffredin yn eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth.