Skip to content

LVT/0002/04/12: Fflat 12 Clos Hendre Rhiwbeina

LVT/0002/04/12: Fflat 12 Clos Hendre Rhiwbeina

Rhif Cyfeirnod: LVT/0002/04/12

Deddf: Diwygio Cyfraith Lesddaliad, Tai a Datblygu Trefol 1993

Math o Achos: Adnewyddu Les

Eiddo: Fflat 12 Clos Hendre Rhiwbeina

Lawrlwytho Dogfen

Dolenni perthnasol

Sefydliad statudol a sefydlwyd o dan Ddeddf Tai 2004 yw'r Tribiwnlys Eiddo Preswyl.
Efallai bydd ein cwestiynau cyffredin yn eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth.