Skip to content

Adnoddau Defnyddiol

Adnoddau Defnyddiol

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys y gwefannau ac nid ydym yn argymell unrhyw sefydliad penodol.

Dolenni perthnasol

Sefydliad statudol a sefydlwyd o dan Ddeddf Tai 2004 yw'r Tribiwnlys Eiddo Preswyl.
Efallai bydd ein cwestiynau cyffredin yn eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth.
Tribiwnlys Eiddo Preswyl Cymru (TEP Cymru) yw'r term cyfunol a ddefnyddir am dribiwnlysoedd penodol sy'n delio ag anghydfodau tai.