Skip to content

Adborth

Adborth


Gall defnyddwyr tribiwnlys roi adborth i'r tribiwnlys fel a ganlyn:
  • yn ysgrifenedig
  • drwy ffacs
  • drwy e-bost
  • dros y ffôn
  • yn bersonol.

Rydym yn croesawu adborth ar bob agwedd ar ein gwaith er mwyn gwella ein gwasanaeth. Fodd bynnag, os hoffech wneud cwyn ffurfiol am y gwasanaeth rydym wedi'i ddarparu, cysylltwch â ni i drafod eich cwyn neu ysgrifennwch atom i nodi ym mha ffordd rydych yn anhapus â'r gwasanaeth a ddarparwyd.

Os hoffech roi eich adborth i ni, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r wybodaeth ar ein tudalen 'Cysylltu'.

Mae cyfle hefyd i ddarparu adborth i ni drwy gwblhau ein Harolwg Boddhad Cwsmeriaid neu’r Ffurflen Adborth isod.

Mae Tribiwnlys Eiddo Preswyl Cymru yn gwerthfawrogi’ch barn ac am glywed eich awgrymiadau. Drwy lenwi’r ffurflen hon byddwch yn ein helpu i wella’r gwasanaeth hwn.

:
:
Pa Ran o’r wefan oedd o ddiddordeb i chi  * 
:
1. Yw’ch profiad o ddefnyddio gwefan y Tribiwnlys Eiddo Preswyl wedi bodloni’ch disgwyliadau?  * 
:
2. Ydych chi’n teimlo’ch bod wedi dod ar draws unrhyw wallau yn y gwasanaeth?  * 
:
:
:
:
:

Byddwn yn diogelu’ch gwybodaeth bersonol yn unol â Deddf Diogelu Data 1998. 

Dolenni perthnasol

Sefydliad statudol a sefydlwyd o dan Ddeddf Tai 2004 yw'r Tribiwnlys Eiddo Preswyl.
Sefydliad statudol a sefydlwyd o dan Ddeddf Tai 2004 yw'r Tribiwnlys Eiddo Preswyl.
Efallai bydd ein cwestiynau cyffredin yn eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth.
Tribiwnlys Eiddo Preswyl Cymru (TEP Cymru) yw'r term cyfunol a ddefnyddir am dribiwnlysoedd penodol sy'n delio ag anghydfodau tai.