Skip to content

Pwerau'r Tribiwnlys

Pwerau'r Tribiwnlys

Nodir awdurdodaeth Tribiwnlys Eiddo Preswyl Cymru yn y ddeddfwriaeth ganlynol:

 • Pwyllgorau Asesu Rhenti:
  • Deddf Rhenti 1977
  • Deddf Tai 1988
  • Deddf Llywodraeth Leol a Thai 1989
 • Tribiwnlysoedd Prisio Lesddaliadau:
  • Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad 1967
  • Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad, Tai a Datblygu Trefol 1993
  • Deddf Cyfunddaliad a Diwygio Cyfraith Lesddaliad 2002.
 • Tribiwnlysoedd Eiddo Preswyl:
  • Deddf Cartrefi Symudol 1983
  • Deddf Landlord a Thenant 1985
  • Deddf Landlord a Thenant 1987
  • Deddf Tai 2004.

Mae copïau o'r rheoliadau hyn ar gael ar-lein ac ar ffurf argraffedig ar wefan swyddogol deddfwriaeth y DU.

Dolenni perthnasol

Sefydliad statudol a sefydlwyd o dan Ddeddf Tai 2004 yw'r Tribiwnlys Eiddo Preswyl.
Efallai bydd ein cwestiynau cyffredin yn eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am sut i wneud cais neu apêl, cysylltwch â ni.