Skip to content

Adroddiadau Blynyddol

Adroddiadau Blynyddol

Mae'r Tribiwnlys yn cofnodi gwybodaeth ystadegol am nifer yr apeliadau a'r math o apeliadau sy'n dod i law.

Cyhoeddwyd adroddiad blynyddol cyntaf Tribiwnlys Eiddo Preswyl Cymru ym mlwyddyn ariannol 2013-14. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ystadegol am nifer y ceisiadau ac apeliadau a ddaeth i law, gwybodaeth rheoli perfformiad a gwariant y tribiwnlys.

Gallwch lawrlwytho adroddiadau blynyddol o’r dolenni isod.

 

Os ydych chi’n cael trafferth lawrlwytho neu eisiau copi mewn fformat arall, cysylltwch â ni.

 

Dolenni perthnasol

Sefydliad statudol a sefydlwyd o dan Ddeddf Tai 2004 yw'r Tribiwnlys Eiddo Preswyl.
Sefydliad statudol a sefydlwyd o dan Ddeddf Tai 2004 yw'r Tribiwnlys Eiddo Preswyl.
Efallai bydd ein cwestiynau cyffredin yn eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am sut i wneud cais neu apêl, cysylltwch â ni.