Skip to content

Ein Targedau

Ein Targedau

Ein nod yw darparu gwasanaeth ysgrifenyddiaeth o'r radd flaenaf sy'n canolbwyntio ar anghenion defnyddwyr y tribiwnlys.

Bydd ein targedau yn ein helpu i gyflawni ein nod a monitro ein perfformiad.

Rydym yn mesur ein perfformiad yn erbyn targedau yn barhaus a chaiff ein perfformiad ei gofnodi yn Adroddiad Blynyddol y tribiwnlys.

Hefyd, caiff defnyddwyr y tribiwnlys eu gwahodd i gwblhau arolwg boddhad cwsmeriaid ar ddiwedd y broses er mwyn rhoi adborth ar ein gwasanaeth.

 • Cofrestru:
  • 95% o'r holl geisiadau lle nad oes angen rhagor o wybodaeth na chamau gweithredu i gael eu cofrestru o fewn pum diwrnod gwaith i'w cael;
  • mewn 95% o'r holl achosion lle na allwn gofrestru'r cais byddwn yn ysgrifennu at yr ymgeisydd o fewn pum diwrnod gwaith i'w gael i'w hysbysu am y camau y byddwn yn eu cymryd.
 • Gohebiaeth:
  • cydnabod 90% o'r holl ohebiaeth a ddaw i law neu wneud gwaith dilynol arni o fewn pum diwrnod gwaith i'w chael;
 • Gwrandawiadau:
  • Rhoi gwybod am ddyddiad gwrandawiad o leiaf 15 diwrnod gwaith cyn ei gynnal ymhob achos;
  • cyhoeddi 90% o hysbysiadau ynghylch mynychu gwrandawiad a threfniadau gwrandawiad o leiaf 10 diwrnod gwaith cyn cynnal gwrandawiad.
 • Penderfyniadau:
  • Byddwn yn cyhoeddi 90% o'r penderfyniadau o fewn 28 diwrnod gwaith i'r gwrandawiad;
  • byddwn yn ceisio rhyddhau 75% o apeliadau o fewn 12 mis i'w cofrestru.

Dolenni perthnasol

Sefydliad statudol a sefydlwyd o dan Ddeddf Tai 2004 yw'r Tribiwnlys Eiddo Preswyl.
Efallai bydd ein cwestiynau cyffredin yn eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am sut i wneud cais neu apêl, cysylltwch â ni.