Skip to content

Newyddion

Newyddion

Mae newyddion i’w gweld yma sy’n berthnasol i Dribiwnlys Eiddo Preswyl Cymru.

E-bost wedi’i warchod

Mae’r tribiwnlys wedi cyflwyno meddalwedd newydd o’r enw ‘Egress Switch’ i’n helpu ni danfon a derbyn gwybodaeth trwy e-bost yn ddiogel. Mae’r gwasanaeth, sydd am ddim ac yn syml i ddefnyddio, yn cynnig ffordd ddiogel i’r tribiwnlys a’i ddefnyddwyr i rannu gwybodaeth sensitif, gan sicrhau bod y tribiwnlys yn bodloni gofynion diogelwch a diogelu data. Os ydych chi’n cyfathrebu â’r tribiwnlys trwy e-bost, darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin i ganfod sut gall hyn effeithio arnoch.

Recriwtio Aelodau’r Tribiwnlys

Mae gwybodaeth sy’n ymwneud â recriwtio aelodau’r tribiwnlys i’w gweld ar-lein ar y gwefannau allanol isod:

Llywodraeth Cymru - Pobl a Chymunedau

Mae gwybodaeth am y newyddion diweddaraf, ymgynghoriadau a’r rhaglen ddeddfwriaethol i’w gweld ar wefan Llywodraeth Cymru.

 

Dolenni perthnasol

Sefydliad statudol a sefydlwyd o dan Ddeddf Tai 2004 yw'r Tribiwnlys Eiddo Preswyl.
Efallai bydd ein cwestiynau cyffredin yn eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am sut i wneud cais neu apêl, cysylltwch â ni.